W dniu 27 listopada 2017 r. w godzinach 7.00 – 15.00 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa zaprasza osoby zameldowane na stałe lub czasowo na terenie Miasta Rzeszowa na

AKCJĘ PROFILAKTYCZNO-INFORMACYJNĄ Z ZAKRESU ZDROWIA PSYCHICZNEGO

podczas której wykonywane będą bezpłatne konsultacje psychologiczne, testy przesiewowe, interwencje kryzysowe, jak również udzielane będzie wsparcie psychologiczne oraz przekazywane będą zalecenia dotyczące możliwych form leczenia.

Miejsce realizacji:

Poradnia Zdrowia Psychicznego/Poradnia Psychologiczna w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21

Zaproszenie kierujemy szczególnie do osób z objawami zaburzeń nerwicowych (w tym zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, adaptacyjnych, z somatyzacjami), odżywiania, snu, emocjonalnych okresu ciąży i połogu, osobowości, depresyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszą rejestrację w dniach 20.11. – 24.11.2017 r. w godzinach 7.00 – 14.00 pod numerem telefonu: (17) 853 52 82 wew. 376, lub osobiście: I piętro pok. 117.

/źródło: rzeszow.pl/