„Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych” to temat konferencji, która odbyła się 24 listopada w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Uczestników przywitał wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, który podkreślił, że spotkanie jest istotnym głosem w dyskusji na temat zagrożeń w przestrzeni internetu i kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem.

Celem konferencji było praktyczne wsparcie działań profilaktyczno-wychowawczych służących młodzieży, rodzinom i szkołom z terenu województwa podkarpackiego. Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwości reagowania ze strony rodziców i szkoły w przypadku uzależnienia od komputera; działań policji w obszarze cyfrowego świata; ochrony wizerunku i niebezpieczeństwa jego utraty. Zaprezentowano także najnowsze wyniki badań dotyczące młodzieży wobec rzeczywistości online.

Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny, znajdują się pedagogiczne wskazania: Bezpieczeństwo w Internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych oraz Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Wiele środowisk, zaangażowanych w pracę z młodzieżą, z troską przyjęło ministerialne stanowisko. Współczesny rozwój nowych technologii mobilizuje bowiem do podejmowania wielorakich inicjatyw, które wspierają wychowawczą rolę rodziny i szkoły. Kształtowanie odpowiedzialnych postaw nie ogranicza się już do świata offline, ale poszerza się o nowe spektrum doświadczeń cyfrowego świata online. Choć człowiek jest ten sam i potrzebuje relacji, to jednak w obszarze cyberrzeczywistości nierzadko pozostaje sam, gubi się, a nawet pogrąża w nieznane dotąd uzależnienia. Pytanie – Jak wychowywać? motywuje zatem do zastanowienia się nad jakością procesu przekazywania wartości; zachęca do podejmowania działań, które pomogą w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw, tym razem w świecie cyfrowych mediów – podkreślił pełnomocnik wojewody ds. rodzin Rafał Czupryk – jeden z organizatorów konferencji.

W wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele, katecheci, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracownicy poradni, przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę oraz członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania. Konferencja została zorganizowana przez Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,  Podkarpacką Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Międzynarodowe Studenckie Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Rzeszowie, Międzynarodowe Centrum Dialogu „Dekalog” – Stowarzyszenie w Rzeszowie.

/źródło: rzeszow.uw.gov.pl/