Prezydent Miasta Rzeszowa przyjął zaproszenie do uczestnictwa w programie celowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W związku z tym, dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w 2018 roku mogą być objęte następujące obszary:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – realizuje samorząd powiatowy,

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – realizuje samorząd powiatowy,

obszar D – likwidacja barier transportowych – realizuje samorząd powiatowy,

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – realizuje oddział terenowy PFRON,

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – realizuje samorząd powiatowy,

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – realizuje samorząd powiatowy.

Pisemną deklarację o chęci realizacji projektów w obszarach B, C i D należy składać do Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, w terminie do 22 grudnia 2017 r.

Aktualne procedury programu, druk wniosku oraz wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku znajdują się na stronie PFRON.

/źródło: rzeszow.pl/