W planach PLK znajduje się przebudowa trzech wiaduktów, budowa przejścia podziemnego oraz budowa nowego przystanku Rzeszów Zachodni. Rozpoczęcie robót, związanych z projektem planowane jest w drugim kwartale 2018 r.

Aktualnie prowadzona jest procedura przetargowa, której celem jest wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie projektu wykonawczego i zrealizowanie robót budowlanych. Trwa również procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych. Rozpoczęcie robót, zawiązanych z inwestycją planowane jest na drugo kwartał 2018 roku.

W przyszłym roku (w pierwszym kwartale), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują podpisanie umowy z wykonawcą, który opracuje projekty wykonawcze i przystąpi do realizacji robót budowlanych w stacji Rzeszów – informuje Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Inwestycja ma zostać zakończona w 2021 r. Zakłada ona przebudowę stacji Rzeszów Główny, która zyska m.in. trzy wyższe, funkcjonalne perony. Zamontowane zostaną wiaty, ławki oraz informacje dla podróżnych. Komunikacja na stacji będzie łatwiejsza dzięki windom i schodom ruchomym. Orientację ułatwi czytelne oznakowanie terenu stacji.

Wybudowane zostanie również nowe przejście pod torami. Dla cyklistów przewidziano stojaki rowerowe. Zmiany na stacji będą realizowane przy współpracy z konserwatorem zabytków.

PLK wymienią także tory, sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem. Przebudowane zostaną trzy wiadukty kolejowe: nad aleją Wyzwolenia, przejazd kolejowo – drogowy, wiadukt kolejowy na ul. Stefana Batorego.

Wybudowane zostanie nowe przejście podziemne z wyjściem na ul. Jana Kochanowskiego (będzie to również dojście do wszystkich peronów).

Przebudowa wiaduktu nad ul. Batorego będzie ważna dla kierowców, gdyż poszerzenie obiektu znacznie usprawni ruch drogowy. Rozpoczęcie robót związanych z przebudową wiaduktu kolejowego na ul. Batorego planowane jest na przełomie 2019/2020r.

Szacowany koszt całej inwestycji wyniesie wstępnie ok. 220 mln zł. Zmiany w organizacji ruchu samochodowego będą ustalane po podpisaniu umowy z wykonawcą i zostaną wprowadzone po uzgodnieniu i zatwierdzeniu ich przez zarządcę drogi.

W ramach inwestycji zaplanowano również budowę nowego przystanku Rzeszów Zachodni. Będzie miał dwa perony, dostępne także dla osób o ograniczonej mobilności. Na dobrze oświetlonych platformach znajdą się wiaty i system informacji pasażerskiej oraz tablice z rozkładem jazdy. Obiekt przewidziano w rejonie wiaduktu nad ul. Aleje Wyzwolenia.

/źródło: resinet.pl/