Na ten moment czekali z niecierpliwością tegoroczni absolwenci studiów drugiego stopnia kierunków: elektroniki i telekomunikacja, elektrotechniki, energetyki oraz informatyki. W sobotę 28 października br. w siedzibie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów. Absolwenci ubrani w togi i birety, w uroczystej oprawie, z udziałem Chóru Akademickiego PRz pod kierownictwem Lidii Chalińskiej, w obecności rodzin i przyjaciół odebrali dyplomy ukończenia studiów.

Była to znakomita okazja do ponownego spotkania się po obronach prac dyplomowych oraz uhonorowania najzdolniejszych absolwentów Wydziału. Podczas uroczystości prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Grzegorz Ostasz oraz dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek wręczyli absolwentom dyplomy. Absolwenci otrzymali również pamiątkowe albumy, które będą w przyszłości przywoływać wspomnienia związanie z Uczelnią. Całość wydarzenia poprowadziła dr inż. Anna Szlachta, prodziekan ds. kształcenia, która na koniec zaprosiła absolwentów do wspólnej fotografii.

Uroczystość otworzył dziekan Wydziału, który w swoim przemówieniu przypomniał, że: Wydział Elektrotechniki i Informatyki istnieje już ponad 50 lat i do tej pory wypromował ok. 11 tys. absolwentów, a Państwo wpisujecie się w dalszy ich ciąg. Mam nadzieję, że czas spędzony w murach naszej Uczelni był dla Państwa szczęśliwy. Jestem pewien, że zaowocuje on wieloma sukcesami. Wierzę, że otworzyły się przed Państwem różne możliwości, na które zasłużyliście swoją pracą i talentem.

Na zakończenie swojej wypowiedzi dziekan przytoczył fragment misji Politechniki Rzeszowskiej w zakresie kształcenia: Politechnika Rzeszowska poprzez proces edukacyjny zmierza do wychowania studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, wrażliwości na losy społeczeństwa, szacunku dla państwa i jego obywateli, tolerancji, odpowiedzialności i rzetelności wykonywania swoich obowiązków. Jestem przekonany, że osiągnęliśmy ten cel i jesteście Państwo tego najlepszym dowodem.

Następnie swoje słowa skierował do absolwentów prorektor prof. Grzegorz Ostasz, który gratulował im ukończenia studiów oraz podkreślił, że – Uczelnia jest dumna ze swoich absolwentów, którzy dziś często zajmują eksponowane stanowiska w instytucjach i firmach, odnajdują się w życiu naukowych, zawodowym. Więzi i relacje, jakie się nawiązały między nami, są czymś ważnym i istotnym. Zachęcam Państwa do tego, aby te więzi po prostu kontynuować, żeby nie zapominać o naszej Uczelni. – powiedział w prof. G. Ostasz. Na końcu dodał – Życzę Państwu sukcesów w życiu zawodowym, w życiu prywatnym i rodzinnym, żebyście Państwo mogli zrealizować wszystkie cele i marzenia.

Po wystąpieniach prorektora oraz dziekana nastąpiła główna część uroczystości, czyli wręczenie dyplomów. Jako pierwsi odebrali je absolwenci, którym Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki przyznała dyplomy z wyróżnieniem. Najlepsi absolwenci wyłaniani są spośród osób, które złożyły pracę dyplomową w regulaminowym terminie, uzyskały średnią ocen z toku studiów powyżej 4.6, uzyskały ocenę „bdb” z pracy dyplomowej oraz weryfikacji efektów kształcenia, a także postępowały zgodnie z treścią ślubowania – przypomniała prodziekan ds. kształcenia dr inż. Anna Szlachta.

Dyplom z wyróżnieniem odebrało dziewięciu absolwentów: Damian Dobosz, Michał Dymek, Sebastian Hajder, Michał Harasymowicz, Aleksandra Jasiewicz, Bartosz Kowal, Damian Lombara, Konrad Pasternak, Tomasz Piwowar.

Po tej części wręczono dyplomy pozostałym absolwentom Wydziału.

Słowa podziękowania do władz i kadry akademickiej skierował mgr inż. Mateusz Bąk, absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja.

Następnie gratulowała i życzyła powodzenia swoim kolegom inż. Mariola Hajduk, przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Studentów.

Uroczystość zakończył prof. K. Buczek, który powiedział: Drodzy Absolwenci, odebrane dyplomy są potwierdzeniem waszej ciężkiej pracy. Nie zapominajcie jednak, że to Wy sami kierujecie swoim losem. Dyplom jest certyfikatem, potwierdzeniem, że zdobyliście wiedzę. Natomiast to jak pokierujecie swoim życiem zależy od Was. Każdy z Państwa ma w postaci zdobytej wiedzy kapitał, który może teraz pomnażać, czego Państwu serdecznie życzę.

/źródło: rzeszow.pl, Renata Fularska/