W ramach przedsięwzięcia odbędzie się ostatnia w tym roku tura trzydniowych zajęć „ABC Przedsiębiorczości” i dodatkowe dwa dni warsztatów specjalizujących. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

W zajęciach „ABC Przedsiębiorczości” co roku udział bierze około 100 mieszkańców województwa podkarpackiego. Przy okazji ostatnich tegorocznych zajęć przygotowano dwudniowy warsztat specjalistyczny połączony z konsultacjami.

„Organizujemy go w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, którzy mają już dużą wiedzę na temat zakładania firmy i chcą ją poszerzyć o aspekty związane z rozwojem przedsiębiorstwa czy pozyskiwaniem zewnętrznych dotacji” – mówi Mateusz Kutrzeba, wicedyrektor WUP w Rzeszowie ds. rynku pracy.

Warsztaty będą prowadzone przez Dariusza Wyrwę – wykładowcę akademickiego Politechniki Rzeszowskiej, doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doradców zawodowych WUP i Dorotę Kijowską z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.

Najważniejsza część zajęć to opracowanie i możliwość konsultacji własnego biznesplanu, podstawy księgowe oraz ubezpieczenia społeczne związane z prowadzeniem firmy.

W standardach programu warsztatów znajdą się również informacje o samoocenie i modelowych cechach przedsiębiorcy, zasady ubiegania się o wsparcie doradcze oraz środki finansowe z funduszy krajowych i europejskich.

W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się przygotowywać dokumenty rejestracyjne indywidualnej działalności gospodarczej. Program jest dodatkowo stale aktualizowany o nowe zagadnienia wspomagające skuteczne zakładanie i prowadzenie własnego biznesu na terenie Podkarpacia.

Uczestnicy „ABC Przedsiębiorczości” zyskują praktyczną wiedzę o zakładaniu własnego biznesu potwierdzoną zaświadczeniem o udziale w szkoleniu.

Zajęcia „ABC Przedsiębiorczości” odbędą się w dniach od 4 do 6 grudnia br. w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

7 – 8 grudnia odbędą się dodatkowe warsztaty/konsultacje dla zainteresowanych w szczególności rozwojem już istniejącej firmy. Zainteresowani wydarzeniami mogą zgłaszać swoje uczestnictwa do dnia 29 listopada, osobiście w Centrum, przy ul. Naruszewicza 11.

/źródło: resinet.pl/